ఎనిమిదవ నెలలో ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు - Eigth month pregnancy symptoms in Telugu

ఎనిమిదవ నెలలో ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు – Eigth month pregnancy symptoms in Telugu

March 2, 2022 admin 0

మూడవ ట్రిమ్స్టర్ లోని రెండవ నెలలో కూడా 5 వారాలు ఉంటాయి. ఇది మీ ప్రెగ్నెన్సీ యొక్క ఎనిమిదవ నెల. ముప్పై మూడవ వారం (Week 33) :  ఈ వారంలో ఫీటస్ యొక్క […]

ఏడవ నెల ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు ఏమిటి - Seventh month pregnancy symptoms in Telugu

ఏడవ నెల ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు ఏమిటి – Seventh month pregnancy symptoms in Telugu

March 2, 2022 admin 0

ఈ ట్రిమ్స్టర్లోనే మీరు మీ బిడ్డకు జన్మనివ్వ బోతున్నారు, ఈ ట్రిమ్స్టర్ మీ ప్రెగ్నెన్సీ యొక్క ఆఖరి మూడు నెలలు. ఇరవై ఎనిమిదవ వారం (Week 28) :  ఈ వారంలో మీ బిడ్డ […]

ఆరవ నెల ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు ఏమిటి - Sixth month pregnancy symptoms in Telugu

ఆరవ నెల ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు ఏమిటి – Sixth month pregnancy symptoms in Telugu

March 2, 2022 admin 0

రెండవ ట్రిమ్స్టర్ లో రెండు నెలలు పూర్తి చేసుకున్న తరవాత ఇప్పుడు మీరు మూడవ నెలలో అడుగు పెడతారు. మొదటి ట్రిమ్స్టర్ మరియు రెండవ ట్రిమ్స్టర్ కలిపి మొత్తం ఆరు నెలలు పూర్తి చేసుకున్నారు. […]

అయిదవ నెలలో ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు - Fifth month pregnancy symptoms in Telugu

అయిదవ నెలలో ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు – Fifth month pregnancy symptoms in Telugu

March 1, 2022 admin 0

రెండవ ట్రిమ్స్టర్ లోని మొదటి నెల పూర్తి చేసుకున్న తరవాత రెండవ నెలలో మీరు అడుగుపెడతారు. రెండవ నెలలో కూడా అయిదు వారాలు ఉంటాయి.  పద్దెనిమిదవ వారం (Week 18) :  ఈ వారంలో […]

నాల్గవ నెల ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు - Fourth month pregnancy symptoms in Telugu

నాల్గవ నెల ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు – Fourth month pregnancy symptoms in Telugu

February 27, 2022 admin 0

మూడు నెలలు పూర్తి చేసుకున్న తరవాత మీరు రెండవ ట్రిమ్స్టర్ లోకి అడుగుపెడతారు. మొదటి ట్రిమ్స్టర్ లా కాకుండా రెండవ ట్రిమ్స్టర్ 13 నుంచి 27 వ వారం వరకు ఉంటుంది.  రెండవ ట్రిమ్స్టర్ […]

మూడవ నెల ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు ఏమిటి - Third Month pregnancy symptoms in Telugu

మూడవ నెల ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు ఏమిటి – Third Month pregnancy symptoms in Telugu

February 20, 2022 admin 0

రెండు నెలలు పూర్తి చేసుకొని ఇప్పుడు మీరు మూడవ నెలలో అడుగు పెట్టారు. మూడవ నెల ప్రెగ్నెన్సీ లో చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ నెల తో మీ ఫస్ట్ ట్రిమ్స్టర్ పూర్తి అవుతుంది.    తొమ్మిదవ […]

రెండవ నెల ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు ఏమిటి - Second month pregnancy symptoms in Telugu

రెండవ నెల ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు ఏమిటి – Second month pregnancy symptoms in Telugu

February 18, 2022 admin 0

ఒక నెల గడిచిన తరవాత పీరియడ్స్ మిస్ అవ్వటం లాంటి పెద్ద లక్షణం తో మీరు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యారనే విషయం తెలిసిపోయింది.  రెండవ నెలలో ఉన్న నాలుగు వారాలలో బిడ్డలో మరియు తల్లి లో కలిగే […]

మొదటి నెల ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు ఏమిటి - First Month pregnancy symptoms in Telugu

మొదటి నెల ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు ఏమిటి – First Month pregnancy symptoms in Telugu

February 17, 2022 admin 0

సాధారణంగా ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు కనిపించిన తరవాత ఇంట్లోనే టెస్ట్ చేసుకుంటారు. టెస్ట్ పాజిటివ్ అని వచ్చిన తరవాత ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నారని నిర్ధారించబడుతుంది.   జీవితంలో మొదటిసారి ప్రెగ్నెంట్ అయిన అమ్మాయిలకు అమ్మ తనం అనే […]

ప్రెగ్నెన్సీ టెస్టు ఎలా చేయాలి - How to do a pregnancy test in Telugu ?

ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ ఎలా చేయాలి – How to do a pregnancy test in Telugu ?

February 15, 2022 admin 0

ప్రెగ్నెన్సీ లక్షణాలు కనిపిస్తున్న సమయంలో కచ్చితంగా ప్రెగ్నెంట్ అయ్యామో లేదో చెప్పలేము కానీ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ మాత్రం 99 శాతం సరిగ్గా ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ప్రెగ్నెన్సీ కిట్ ఎలా పనిచేస్తుంది ? ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ […]

ప్రెగ్నెన్సీ యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి - Pregnancy symptoms in Telugu ?

ప్రెగ్నెన్సీ యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి – Pregnancy symptoms in Telugu ?

February 14, 2022 admin 1

కొత్తగా పెళ్ళైన దంపతులు లేదా ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి ప్రెగ్నన్సీ లక్షణాలు తెలిసి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ప్రెగ్నెన్సీ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి టెస్ట్ చేయటం ఒక మంచి పద్దతి. […]