మయోసైటిస్ అంటే ఏమిటి – What is Myositis in Telugu ?

October 30, 2022 admin 0

 మయోసైటిస్ అంటే అరుదైన వ్యాధుల సమూహం. ఈ వ్యాధి యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు బలహీనత మరియు కండరాలలో నొప్పి కలగటం. ఈ వ్యాధి క్రమ క్రమంగా తీవ్ర రూపం దాల్చుకుంటుంది.  ఈ వ్యాధి లో […]