నార్మల్ డెలివరీ మరియు సిజేరియన్ డెలివరీ మధ్య తేడా ఏమిటి ? ఏది బెస్ట్ ? Normal delivery vs cesarean delivery

నార్మల్ డెలివరీ మరియు సిజేరియన్ డెలివరీ మధ్య తేడా ఏమిటి ? ఏది బెస్ట్ ? Normal delivery vs cesarean delivery

April 26, 2022 admin 0

 ఒక అమ్మాయి తొమ్మిది నెలలు గర్భం దాల్చిన తరవాత ఆతృతగా డెలివరీ కోసం ఎదురుచూస్తారు. పుట్టబోయేది పాపో లేక బాబో అని ఉత్సాహం తో ఉంటారు. సాధారణంగా డెలివరీలు రెండు రకాలు  1) నార్మల్ […]