మోలార్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏమిటి - What is Molar pregnancy in Telugu

మోలార్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏమిటి – What is Molar pregnancy in Telugu

April 30, 2022 admin 0

వీర్యం మరియు ఎగ్స్ సరిగ్గా కలవనప్పుడు ప్లసెంటా కి బదులు ఒక క్యాన్సర్ రహిత కణితి ఏర్పడుతుంది. ఈ కణితి ఎంబ్రియో  యొక్క ఎదుగుదలకు సహాయపడదు ఫలితంగా ప్రెగ్నెన్సీ ముందుకు కొనసాగకుండా నిలిచిపోతుంది. దీనినే […]